SUP INK CAN PG540XL 5222B005


SUP INK CAN PG540XL 5222B005 for MG2250/40, MG3250/40, MG4250/40, 21ml,600 str

SUP INK CAN PG540XL 5222B005 for MG2250/40, MG3250/40, MG4250/40, 21ml, 600 str

Masa prodajnog pakiranja: 0.800 kg

Duljina prodajnog pakiranja: 15.000 cm

Širina prodajnog pakiranja: 11.000 cm

Visina prodajnog pakiranja: 5.000 cm