Trebate R-1 račun

Ako trebate ponudu na podatke tvrtke ili obrta i R1 račun potrebno je u drugom koraku naplate, kada se pojavi forma za upis podataka (na slici niže) označiti kvadratić “Da” ispod teksta: Trebate li R1 račun. Otvorit će se dodatna polja za upis podataka potrebnih za račun R1 u koje treba upisati podatke tvrtke/obrta.

Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.