, ,

SAMSUNG blu-ray player BD-E5300, mkv, DLNA, LAN


Blu-ray player, DivX, mkv, Dolby Digital / Plus / True HD, DTS, MP3, WMA, FullHD upscaling, DLNA, USB, LAN priključak, HDMI

530.00kn

Blu-ray player, DivX, mkv, Dolby Digital / Plus / True HD, DTS, MP3, WMA, FullHD upscaling, DLNA, USB, LAN priključak, HDMI